Допълнителен правилник

Допълнителен правилник

Допълнителен правилник Варна Офроуд 2023

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ

 

1.1. Валидност на състезанието: състезанието е валидно за III-ти кръг от Националния Шампионат по офроуд на България и ще се проведе съгласно Специалния правилник за провеждане на състезания Крос Кънтри Рали за 2023г., Специалния правилник за провеждане на офроуд състезания Bulgaria Trophy Challenge 2023 и Наредбата на АФБ за провеждане на автомобилни състезания за 2023г.

 

1.2. Организатор: „Офроуд клуб Черно Море Варна”, гр. Варна, ул. „Д-р Железкова” 10, ет.2, ап.6, тел: 087 881 44 62, e-mail vgradev@4x4varna.com

 

1.3. Организационен комитет и ръководители на състезанието:

Директор на състезанието – Венелин Градев

Трасе координатор – Ангел Клинков

Председател на спортните комисари –

Председател на техническата комисия – Д. Керменлиев

Секретар на състезанието – Георги Георгиев

Отговорник по безопасността – Любомир Димитров

Отговорник по времеизмерването – Георги Димитров

Проверка и контрол на GPS-тракове – Димитър Димитров

Отговорник за връзка с медиите – Тодор Христов

 

 1.4. Място и дата на провеждане: 5-7 Май 2023г. в землището на област Варна и Добрич.

 

Пълно описание на състезанието и начин на стартиране:

 

Състезанието се провежда в три дни, при летни условия и разнообразен терен. Най-високата точка по трасето ще бъде на 380 метра надморска височина. Трасето ще преминава по слабо и средно използваеми горски и полски земни пътища в землището на гр. Аксаково, Балчик, Генерал Тошево и Каварна с динамично редуващи се спускания и изкачвания и преминаване през реки.

 

1.5. Трасе:

за дисциплината Крос Кънтри Рали - 520 км общо за трите дни

за дисциплината Трофи, клас Модифициран и Прототип - 170 км общо за трите дни

за дисциплината Трофи, клас Стандарт - 215 км общо за трите дни

 

1.6. Категория на автомобилите:

за Крос Кънтри Рали - Т1, Т2 и Т3.

за Трофи – Стандарт +, Стандарт Н, Стандарт L, Прототип и Модифициран.

 

1.7. Административен преглед: в секретариата на състезанието в спортен комплекс AquaLife, с.Кранево.

 

1.8. Технически преглед: в сервизния парк обособен до спортен комплекс AquaLife, с.Кранево. До участие се допускат само автомобили, които отговарят на изискванията на Специалния правилник за провеждане на състезания Крос Кънтри Рали за 2023г., Специалния правилник за провеждане на офроуд състезания Bulgaria Trophy Challenge 2023 и Наредбата на АФБ за провеждане на автомобилни състезания за 2023г.

 

1.9. Сервизен парк: обособено и обозначено място до спортен комплекс AquaLife, с.Кранево.

 

1.10. Информационни табла: в щаба на Организатора - пред залата за брифинг в спортен комплекс AquaLife, с.Кранево.

 

1.11. Провеждане на състезанието: Състезанието ще се проведе съгласно наредбата на АФБ за организиране и провеждане на автомобилни състезания през 2023г., Специалния правилник по Крос Кънтри Рали за 2023г. и Специалния правилник за провеждане на офроуд състезания Bulgaria Trophy Challenge 2023г.

 

1.12. Състезатели и водачи: До участие в състезанието се допускат състезатели и водачи редовно лицензирани за 2023г. от АФБ. Заявките за участие се подават по електронен път на сайта на организатора на адрес https://4x4varna.com/bg/registration.html

Таксата за участие е в размер на 350 лева /триста и петдесет лева/ на екипаж. В таксата за участие са включени: пътна книга, медицинско осигуряване, грамоти и награди за участниците.

Краен срок за изпращане на заявката е 03.05.2023г. до 17:00 ч.

Всички участващи състезатели и водачи трябва да са запознати със съдържанието на Специалния правилник по Крос Кънтри Рали за 2023г. и Специалния правилник за провеждане на офроуд състезания Bulgaria Trophy Challenge 2023г. За участие в състезанието участниците трябва да притежават валидно свидетелство за управление на МПС, застраховка „Гражданска Отговорност” за автомобили с покритие на максимално ниво.

 

1.13. Класиране и награди: Генерално класиране по класове съгласно Специалния правилник по Крос Кънтри Рали за 2023г. и Специалния правилник за провеждане на офроуд състезания Bulgaria Trophy Challenge 2023г. За класиралите се от I-во до III-то място ще бъдат осигурени купи.

 

1.14 План за охрана и сигурност: За охраната ще се използват патрулни автомобили и полицаи осигурени от РПУ Албена и РПУ Балчик. Охраната ще бъде на разположение на организаторите през цялото време на състезанието. Същите ще разполагат с необходимата информация за обстановката и необходимостта от допълнителната охрана, осигурена от организатора.

Пожарната охрана ще е подсигурена от РСПБЗНС-Балчик, участък Кранево и ще бъдат готови да реагират при подаден сигнал от директора на състезанието в случай на необходимост.

Ще бъде осигурен и медицински екип от поликлиниката в кк Албена с реанимационен автомобил на Бърза Помощ в старт-финалната зона, на който е осигурена постоянна комуникация с щаба на състезанието и директора и ще бъде в готовност за незабавна намеса, при подаден сигнал. На разположение през цялото време на състезанието ще бъде реанимационен автомобил с лекар, за оказване на първа помощ и извеждане на пострадал участник в състезанието до подходящо място за оказване на помощ от медицинския екип.

По трасето ще бъдат разположени маршали, които ще подават информация  за нередности, неизправности, нужда от помощ и всякаква информация, необходима за своевременна реакция на органите на реда и безопасността на водачи, състезатели и публика.

На екипите за сигурност ще е предоставен пълен маршрут на състезанието (схематично върху подробна карта) включващ:

- зони считани от организатора за открити за публика: ще бъдат маркирани с ленти и обезпечени от маршали на състезанието и/или Полиция, както и от екип на спешна медицинска помощ;

- преминаване през населении места и пресичане на пътища от републиканската пътна мрежа:  ще бъдат осигурени от екипи на КАТ и/или маршали на състезанието, където е необходимо;

- организаторът разполага с възможност за достъп до всяка точка от трасето, независимо от обстоятелствата и метеорологичните условия.

 

 

1.15. Заключителни разпоредби:

  - Организатора не поема никаква отговорност към водачите, състезателите и трети лица за възникнали щети преди, по време или след приключване на състезанието.

  - Състезатели и водачи не подали заявка в определения срок, могат да бъдат допуснати до участие в състезанието след разрешение на директора на състезанието и заплащане на глоба в размер на 200 лева.

  - Наказание Дисквалификация и парична санкция в размер на нанесените щети ще се налага на екипаж при движение през обработваеми площи (ниви, градини и др.). За удостоверяване на нерегламентираното преминаване през обработваемите площи ще се използват протоколите от маршалите, както и показанията от проследяващите устройства (тракери) предоставени от организатора.

Партньори