Tакса за участие

Tакса за участие

Такса за участие:

300 лева - платима в срок до 15.05.2024г. вкл.
 
по банкова сметка:
Първа Инвестиционна Банка АД
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG63 FINV 9150 10UB 1603 63
Офроуд Клуб Черно Море Варна

Партньори