РегистрацияРегистрация за участие във Варна Офроуд 2021

Клуб
ДАННИ ЗА ПИЛОТА
Контакт в случай на злополука/инцидент
ДАННИ ЗА НАВИГАТОРА
Контакт в случай на злополука/инцидент
Данни за автомобила

Декларирам че:
Декларирам, че цялата информация представена тук е достоверна. Разбирам, че искането се приема, като форма на заявка. Разбирам, че е наша отговорност да гарантираме, че всички документи, които се изискват за участието ми във „ВАРНА ОФРОУД 2021” са валидни, особено шофьорската ми книжка, документите ми за собственост на автомобила и застрахователните ми документи. Декларирам, че участвам във „ВАРНА ОФРОУД 2021”, при пълно познаване на рисковете, които включва състезанието и оттеглям предварително цялата отговорност от страна на организаторите на „ВАРНА ОФРОУД 2021”, наказателна или гражданска в случай на телесна или материална злополука по време на състезанието или 
смърт. Декларирам, че съм запознат и потвърждавам условията на таксите за участие, регламента и специалния правилник на състезанието. Съгласен/на съм организаторът да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с подаване на документи за участие в състезанието.

Партньори