Програма

Програма

Програма на състезанието:


3 Юни 2021г. /четвъртък/

14:00 – 20:00 ч. Административен преглед
16:00 – 20:00 ч. Технически преглед
20:30 ч. Заседание на спортните комисари
20:00 ч. Брифинг за участниците в клас Трофи Стандарт и клас Средна Скорост
20:30 ч. Брифинг за участниците в клас Крос Кънтри Рали
21:00 ч. Брифинг за участниците в клас Трофи Прототип и Модифициран


4 Юни 2021г. /петък/

  8:00 – 9:00 ч. Административен и технически преглед
10:00 ч. Старт от бивака на клас Модифициран, клас Крос Кънтри Рали и клас Стандарт, през 1 мин, смесено
11:00 ч. Старт от бивака на клас Прототип и клас Средна Скорост, през 3 мин, смесено
* максимално време за преминаване на трасето:
за клас Крос Кънтри Рали: 5 часа
за клас Стандарт и клас Средна Скорост: 5 часа
за клас Модифициран: 7 часа
за клас Прототип: 7 часа
19:00 ч. Обявяване на предварителни резултати
20:00 ч. Брифинг за участниците в клас Трофи Стандарт и клас Средна Скорост
20:30 ч. Брифинг за участниците в клас Крос Кънтри Рали
21:00 ч. Брифинг за участниците в клас Трофи Прототип и Модифициран

 
5 Юни 2021г. /събота/

  9:00 ч. Старт от бивака на клас Модифициран, клас Крос Кънтри Рали и клас Стандарт, през 1 мин, смесено
10:00 ч. Старт от бивака на клас Прототип и клас Средна Скорост, през 3 мин, смесено
* максимално време за преминаване на трасето:
за клас Крос Кънтри Рали: 5 часа
за клас Стандарт и клас Средна Скорост: 5 часа
за клас Модифициран: 7 часа
за клас Прототип: 7 часа
19:00 ч. Обявяване на предварителни резултати
20:00 ч. Брифинг за участниците в клас Трофи Стандарт и клас Средна Скорост
20:30 ч. Брифинг за участниците в клас Крос Кънтри Рали
21:00 ч. Брифинг за участниците в клас Трофи Прототип и Модифициран


6 Юни 2021г. /неделя/

  9:00 ч. Старт от бивака на клас Модифициран, клас Крос Кънтри Рали и клас Стандарт, през 1 мин, смесено
10:00 ч. Старт от бивака на клас Прототип и клас Средна Скорост, през 3 мин, смесено
* максимално време за преминаване на трасето:
за клас Крос Кънтри Рали: 3 часа
за клас Стандарт и клас Средна Скорост: 3 часа
за клас Модифициран: 3 часа
за клас Прототип: 3 часа
14:30 ч. Обявяване на предварителни резултати
15:00 ч. Обявяване на окончателните резултати, награждаване на победителите и закриване на състезанието

Партньори