Tакса за участие / ENTRY FEES

Tакса за участие / ENTRY FEES

Такса за участие в състезанието:

Трофи, всички класове:
200 лева - платима в срок до 26.05.2021г. вкл.
290 лева - платима след 26.05.2021г. до 2.06.2021г. вкл.
 
Крос Кънтри Рали, всички класове:
320 лева - платима в срок до 26.05.2021г. вкл.
470 лева - платима след 26.05.2021г. до 2.06.2021г. вкл.

 

таксата за участие в състезанието се плаща по банкова сметка:

Първа Инвестиционна Банка АД
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG63 FINV 9150 10UB 1603 63
Офроуд Клуб Черно Море Варна
 
основание за плащане: такса за участие Трофи / Крос Кънтри Рали (да се запише за съответния клас)
 
 
 
Entry Fee for participation:
 
Trophy, all classes:
EUR 100 - payable by May 26, 2021 incl.
EUR 150 - payable after May 26, 2021 to June, 2 2021 incl.
 
Cross Country Rally, all classes:
EUR 160 - payable by May 26, 2021 incl.
EUR 240 - payable after May 26, 2021 to June, 2 2021 incl.
 

The entry fee is payable to a bank account:

First Investment Bank
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG63 FINV 9150 10UB 1603 63
Offroad Club Black Sea Varna

Партньори