Трофи"Албена-2011"

Регламент

Автомобили класи и право на участие

1. До участие в състезанието се допускат туристически автомобили 4х4(Постоянно зацепени или с допълнително включване на единия от мостовете) серийно производство отговарящи на следните изисквания:
- Да са с редовни документи и в използваемо състояние.
- Автомобила да е с адекватна товароносимост за екипировката.
- Екипировката да бъде адекватно прикрепена към превозното средство,заради личната и на трети лица безопасност.
- Да отговарят на изискванията на ЗДП (Закон за движение по пътищата)
- Да имат монтирана лебедка за само извличане /освен ако участват в отбор с друг автомобил притежаваш такава/
- Да НЯМАТ монтирани газови уредби
2. Автомобилите не се делят на класове
3. Автомобилите да имат редовна годишна застраховка “Гражданска отговорност”
Препоръчително е състезателите да имат застраховка “Злополука”
4. Организатора предоставя на всеки екипаж:
- два състезателни номера
без наличието на които автомобила няма да бъде допуснат до участие
5. Рекламата е задължителна и неможе да бъде отказана при каквито и да е било обстоятелства /поз.С/ и /поз.В/.
5.1.Рекламата върху двата предни калника и предното стъкло може да бъде отказана срещу заплащане на глоба от 50лв. /поз.А/ и /поз.D/
5.2.Тези места са запазени за реклама от организатора.


Състезатели

До участие се допускат водачи, притежаващи свидетелство за управление минимум кат.В
Втория член на екипажа може да бъде лице което не притежава свидетелство за управление но да е навършило 18години и няма право да управлява автомобила по време на състезанието.
В автомобила се допускат само двама състезатели,освен ако трябва да се превози пострадал.
До участие се допускат състезатели спазили срока за подаване на заявки за участие по установения от организатора образец. Заявките за участие да бъдат попълнени ясно и четливо и подписани от състезателите.
Заявките за отборно класиране се подават от ръководителя на отбора по време на техническия преглед.
Всяка смяна на състезатели и автомобили след приключване на записванията е забранен.

Задължително оборудване

За допускане и нормалното протичане на състезанието,организатора изисква следното оборудване:

    Лебедка с адекватна теглителна сила (освен ако участва с друг автомобил в отбор притежаваш такава) и защитна лента.
    Гуми с протектор минимум 80/20% -OFF/ON
    Компас за ориентиране и GPS устройство (марка GARMIN)
    Каски и предпазни колани за двамата участници
    Пожарогасител минимум 2кг.(възможно 2бр. х 1кг.) с валидна заверка.
    Тежест за въжето на лебедката
    Предпазни ръкавициПрепоръчително оборудване

1. Клетки (Ролкейдж)
2. Рали-компютър
3.Стълбички,блок макара,колани за теглене,котва и др.


Забранено оборудване

1. Туба с гориво
2. Бензинова резачка
3. Автомобилна газова уредба

Трасе

Трофи”Албена-2011” включва :
маршрут _____км. за първия ден и _____км. за втория ден с ______ участъка с повишена трудност.
Идеално време за преминаване :
за първия ден_____ч. ,за втория ден______ч.
В етапите е задължително спазването ЗДП. Трасето не е обезопасено и не е отцепено

Протичане на състезанието

    Движение по полски,горски и извън градски пътища при строго спазване ЗДП (Закон за движение по пътищата) и правилника за неговото приложение.
    Носенето на каска и поставянето на предпазен колан е задължително!
    По трасето екипажа се ориентира по пътна книга (roadbook) като се използват помощни средства- компас,рали-компютър /Тератрип/,GPS, и др. за да може екипажа да достигне финала.
    На старта организатора предоставя контролен карнет в който е отбелязан часа на стартиране,подпечатват се от транзитните контроли по трасето. На финала се отбелязва часа на финиширане.
    Движението по трасето се контролира от Позиционираща система-GPS ,монтирана и пломбирана към автомобила. Движение повече от 30м от зададеното трасе се наказва с наказателно време
    По трасето има участъци маркирани с ленти които задължително се преминават.Непреминаването носи наказателно време.
    Неподвижен или аварирал автомобил по състезателното трасе трябва да бъде е отстранен то екипажа незабавно за да не пречи на преминаването на останалите участници в състезанието.
    По трасето има участъци с повишена степен на трудност които се преминават по желание от екипажа и носят бонус време което се приспада от общото време за етапа. Тези участъци могат и да бъдат маркирани с ленти.

-Под участък с повишена степен на трудност се разбира участък от трасето обозначен в пътната книга като начало и край без задължителен но с препоръчителен характер.
-Бонус времето от участъка представлява: времето за преминаването му(определено за всеки участък по отделно от организаторите)умножено по две и извадено от основното време.

    Използването на защитна лента и тежест на въжето на лебедката е задължително.
    В случай ,че екипаж се откаже от състезанието е задължен да информира организаторите.

График:

Технически преглед и регистрация

На 05.05.2011г. /от час до час/ на “Технически преглед” на автомобилите се явяват и двамата участници заедно с автомобила за преглед и регистриране.
Водача остава да представи автомобила и оборудването на техническите комисари,а навигатора с необходимите документи се явява в секретариата.
- Проверка изправността и безопасността на автомобила
- Проверка задължителното оборудване
Подават се заявки за отборно класиране .
След завършването на ” Техническия преглед” допуснатите се вписват в стартовия списък който ще бъде окачен на информационно табло
Автомобилите се откарват в затворения парк където е забранено всякакви дейности по автомобила.

Технически брифинг

На 05.05.2011г в _____ч. вписаните в стартовия списък участници трябва да се явят на техническа брифинг в “ зала хотел Боряна “ к-к Албена за обяснение на правилата на състезанието, разясняване на пътната книга (roadbook) и раздаване на стартовите номера. Ще бъдат обсъдени възникнали или недоразяснени въпроси.

Стартиране

Вписаните в стартовия списък участници трябва да се явят за официалното откриване на състезанието в указаното време. След тържествената част участниците отиват при автомобилите си ,като изчакват времето за старт който ще бъде даден от секретар на състезанието.
първи ден
9,00ч Официално откриване на състезанието. Представяне на автомобилите на стартова арка.
10,00ч Стартиране на първия автомобил.

Указания

1. Екипажите стартират в точния час и спазват реда на стартиране.
2. Разрешава се стартиране само при пълен състав на екипажа на автомобила.
3. И двамата състезатели могат да управляват автомобила като задължително трябва да притежават свидетелство за управление.
4. По време на цялото състезание, екипажа на автомобила трябва да бъде в него в пълен състав. Липсата на един от състезателите или приемане на трето лице в автомобила /освен ако трябва да се превози ранен/води до изключване от състезанието.
5. Времето между автомобилите е 3мин.
6. Контролно време до което се приемат карнетите на финала е 18,00ч

Време измерване

    Най–голямата мерна единица е час а най-малката е секунда
    Финиширалия с най-малко време и най-малко наказания печели състезанието
    При еднакво време/точки/, се взема в предвид резултатите от първия ден.
    Обявяването на предварителните резултати става до час след завършването на състезанието.
    За класирането се обработват данни от GPS-у-во и от контролния карнет предадени до 10мин след затваряне на етапа.
    След предварителните резултати тече време от 30мин. за подаване на писмена контестация съпроводена с такса от 50лв. която при одобряване се връща на подалия контестация.
    След края на срока за контестация се обявява крайното класиране и се награждават победителите.

Наказания

Таблица с наказания
Приложение №1

Закъснение за начален старт-Времето започва да тече по график,екипажа стартира последен

Загуба на контролен карнет-Незачитане на етапа

Непреминаване на контролна точка (СР)(ТК)-2 (два)часа за всяка

Неспазване на описаните в пътната книга особености и ограничения: изпреварване,скорост,напускане на маршрут с цел облагодетелстване.-2(два)часа

Ако екипажа се откаже или не финишира в определеното за етапа максимално време за преминаване-2(два)часа + времето на най–бавния редовно финиширал +времената от наказанията

Ако не стартира или стартиране и непреминаване през нито една контролна точка-4(четири)часа

Безотговорно лудо каране извън етапа за класиране-Дисквалификация

Манипулация на контролния карнет-Дисквалификация

Манипулация на автомобила след технически преглед: промени които не отговарят на задължителното оборудване-Дисквалификация

Грубо,небрежно или преднамерено застрашаване на други лица-Дисквалификация

Неоказана първа помощ-Дисквалификация

Шофиране без задължителни предпазни средства(каски,колани)-Дисквалификация

Неизползване на предпазен колан за дърветата при теглене с лебедка-1(един)час

Неизползване тежест на въжето при теглене с лебедка-1(един)час

Умишлено блокиране на трасето-Дисквалификация

Неспазване правилата за безопасност-

Неспортсменско поведение уронващо престижа на състезанието,организаторите,участниците-3(три)години

Умишлено преместване на обект маркиращ трасето с цел улесняване на екипаж от асистенция-Дисквалификация

При скъсяване или използване на допълнителни пътища при фиксиран от организатора участък от трака-4(четери)часа

Намеса в данните на GPS-устройството-Дисквалификация

Пропускане на предварително зададени контролни точки с точност 15метра.Контролите са поставени к краищата на обработваемите земи,с цел да не се преминава през обработваемите площи.-2(два)часа за всяка

Непреминаване на участъци маркирани с ленти,колчета,стрелки,GPS-точки или други-2(два)часа

Непредаване на карта,GPS до 5мин. след финала -Добавя се времето до предаване на контролните елементи

Неспазване ограниченията на скоростта
а/от 10 до 25%-30мин.
б/ над25%-Незачитане на етапа
в/Липса на трак в зоната с ограничения-Незачитане на етапа

Забранено преднамерено изливане нефтопродукти и технически течности на земята-Дисквалификация

Забранено използването на бензинова резачка за дърва-Дисквалификация

На старта и финала участник в алкохолно опиянение-Недопускане,Дисквалификация

Управление на автомобил от член на екипажа без шофьорска книжка-Дисквалификация

Нарушение числеността на екипажа-Дисквалификация

Липса на стартови номера-Дисквалификация

Липса на реклами от организатора-50лв.

Фалстарт-6(шест)минути

Огнестрелно оръжие в автомобила по време на състезанието-Дисквалификация


Демонстрационно форсиране на двигателя , безотговорно шофиране застрашаващо живота на себе си и на околните-Дисквалификация
Състезателите са отговорни за действията на съпровождащите ги лица.

Класиране


1. Класирането е индивидуално или отборно. Преминалия трасето за най–кратко време и с най-малко наказателни минути се обявява за победител. При равен брой точки като коректив се взима под внимание резултатите от първия ден.
2. За отборното класиране ще се вземат резултатите на отборите. Отборите са съставени от два екипажа. Единия от автомобилите може да няма монтирана лебедка. Автомобилите на отборите стартират и финишират в пакет. Двата автомобила участват с правата и задълженията на индивидуален участник. За завършил отбор се счита този при който двата екипажа преминат едновременно финала с отчетено от двете GPS-устройства трасе и нужния брой контроли.


Награждаване


1. Първите три места в “Генералното класиране”
2. Отборно
3. Най-добре представилия се автомобил до 2000см3

Заключителни разпоредби


    Организатора не поема никаква отговорност за нанесени щети по автомобилите, състезателите и трети лица.
    Организатора си запазва правото да променя от части или изцяло провеждането на състезанието. Всички евентуални изменения или допълнения се обявяват чрез информационни бюлетини които са номерирани и с посочена дата. Същите са неразделна част от настоящия правилник. Състезателите са длъжни да следят информацията в информационните бюлетини.

За контакти

info@4x4Varna.com